12.12.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welosipedli we atly gezelenç etdi
04.02.2019
3-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň eteginde welosipedli gezelenç etdi, şeýle hem Ahalteke atçylyk toplumynda bolup, behişdi bedewleri bilen didarlaşdy.Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ir säh... Dowamyny oka

«Aşgabat – 2018» – IWF-niň täze neşiriniň mazmunynda
02.02.2019
Halkara agyr atletika federasiýasynyň döwürleýin žurnalynyň täze sany 2018-nji ýylyň noýabr aýynda Aşgabatda geçirilen Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna bagyşlandy. Paýtagtymyzda geçirilen dünýä çempionatyna gelen žurnalistleriň çempionat... Dowamyny oka

Daşary işler ministrliginiň 2018-nji ýylyň dowamynda ýerine ýetiren işiniň netijeleri
02.02.2019
1-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasyny durmuşa geçirmek hem-de döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek babatda... Dowamyny oka

2018-nji ýylda medeniýet ulgamynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri
02.02.2019
1-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer B.Abdyýewa gözegçilik edýän ulgamynda 2018-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berip, döwlet Baştutanymyzyň yzygiderli ünsi we goldawy netijesinde, ý... Dowamyny oka

2018-nji ýylda saglygy goraýyş ulgamynda durmuşa geçirilen işler
02.02.2019
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda giň gerimli özgertmeleri durmuşa geçirmek dowam edýär. 2018-nji ýylda Milli lukmançylyk ulgamyna dünýäniň öňdebaryjy täzeçil bejeriş-anykla... Dowamyny oka

2018-nji ýylda bilim ulgamynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri
02.02.2019
1-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer P.Agamyradow gözegçilik edýän ulgamlarynda 2018-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 12 ýyllyk orta bilim okuw meýilnamasyna geçilmegi bilen, h... Dowamyny oka

2018-nji ýylda türkmen sportunda ýetilen üstünlikler
02.02.2019
2018-nji ýylda türkmen sportuny ösdürmek boýunça ägirt uly işler alnyp baryldy. Diýarymyzda Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça «Amul — Hazar 2018» halkara awtoralli we Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty üstünlikli geçirildi. Türkmen türgenle... Dowamyny oka

Senagat we kommunikasiýa ulgamynyň ösüş depgini 117,7 göterime deň boldy
02.02.2019
1-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer M.Çakyýew gözegçilik edýän ulgamynda 2018-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi.Tutuşlygyna, senagat we kommunikasiýa ulgamy pudaklaýyn dolandyryş e... Dowamyny oka

Gurluşyk we energetika toplumynda geçen ýylyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri
02.02.2019
1-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer D.Amangeldiýew gurluşyk we energetika toplumynda, jemagat hojalygy pudagynda geçen ýylyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri hem-de 2019-njy ýylda binalary we desgalary... Dowamyny oka

Söwda dolanyşygynyň möçberi 10,1 göterim artdy
02.02.2019
1-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow gözegçilik edýän ulgamlarynda 2018-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça hasa... Dowamyny oka