milli goshun logo
Habarlar
Dubaý şäherinde türkmen halylarynyň söwdasyny guraýan dükan açylar
30.05.2019

Ýurdumyzda häzirki wagtda binalaryň we desgalaryň 11 müň 339-synyň gurluşyk işleri alnyp barylýar
30.05.2019

22 – 24-nji oktýabrda Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» atly forum geçiriler
30.05.2019

Ahal welaýatynda agyz suw kärhanasynyň düýbi tutuldy
30.05.2019

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
30.05.2019

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
30.05.2019

Gadyr gijesi mynasybetli 764 raýatyň günäsi geçildi
30.05.2019

Türkmenistan bilim we saglygy goraýyş ulgamlaryny maliýeleşdirmegi artdyrýar
29.05.2019

31-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň nobatdaky mejlisi geçiriler
29.05.2019

Türkmenistanyň Prezidenti täze ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak baradaky Karara gol çekdi
28.05.2019