milli goshun logo
Okuw kurslary
Bagtyýar çagalyk
14.07.2022

Asuda Watan – sagdyn jemgyýet
03.05.2022

Ýaş nesil barada alada
03.05.2022

Okuw sapagy geçirildi
16.04.2022

Halkara hyzmatdaşlygyň çäklerinde
06.04.2022

Ýaşlar biziň geljegimizdir
09.03.2022

Wagyz-nesihat çäresi geçirildi
08.03.2022

Okuw sapaklary geçirildi
31.01.2022

Okuw sapagy geçirildi
13.01.2022

Täsirli geçen okuw sapagy
11.12.2021