12.12.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti Finlýandiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
06.12.2023
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Finlýandiýa Respublikasynyň Prezidenti Sauli Niýnistýo Finlýandiýanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.Döwlet Baştutanymyz şu ýakymly mümkinçilikden p... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Tailandyň Patyşasyny gutlady
05.12.2023
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Tailandyň Patyşasy Maha Wajiralongkorna Tailandyň Milli güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.Döwlet Baştutanymyz şu mümkinçilikden peýdalanyp, Patyşa Maha Wajiralon... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
05.12.2023
Düýn – 4-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny... Dowamyny oka

Türkmen halkynyň Milli Lideri paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy we iş maslahatyny geçirdi
03.12.2023
Düýn – 2-nji dekabrda Türkmen halkynyň Milli Lideri paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy we ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasyna geldi.Şu ýylyň ahyrynda Ýaşlaryň dabaraly maslahaty we sergisi geçiriler. Gahryman Arkadagymyz bu serginiň mill... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti we Türkmen halkynyň Milli Lideri Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutladylar
02.12.2023
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýana, BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, goranmak ministri, Dubaýyň häkimi Şeýh Mohammed bin Raşid Al Maktuma we BAE-niň... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşdy
02.12.2023
Düýn – 1-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “COP-28” maslahatynyň çäklerinde BMG-niň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň (ÝUNEP) Ýerine ýetiriji direktory, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň orunbasary hanym I... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Zambiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
02.12.2023
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Zambiýa Respublikasynyň Prezidenti Hakainde Hiçilema hem-de ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Zambiýa Respublikasynyň arasyn... Dowamyny oka

Dubaýda Bütindünýä howa Sammitiniň açylyş dabarasy boldy
01.12.2023
Birleşen Arap Emirliklerine iş sapary amala aşyrýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Dubaýda geçirilen Bütindünýä howa forumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.«Dubai EXPO Center» binasynda geçirilen Bütindünýä howa Sammitiniň açylyş daba... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti COP-28-e gatnaşmak üçin Dubaýa bardy
01.12.2023
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisine (COP 28) gatnaşmak üçin iş sapary bilen Dubaýa ugrady.Ministrler Kabinetiniň s... Dowamyny oka

Türkmenistanyň Prezidenti Rumyniýanyň Prezidentini gutlady
01.12.2023
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Rumyniýanyň Prezidenti Klaus Ýohannese Rumyniýanyň Milli güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.Döwlet Baştutanymyz şu mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Klaus Ýohannese tü... Dowamyny oka