22.06.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Wise-premýer Reşit Meredow Eýranyň DIM-niň ýolbaşçysy we ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň orunbasary bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy
Wise-premýer Reşit Meredow Eýranyň DIM-niň ýolbaşçysy we ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň orunbasary bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy
02.05.2020 286 Habarlar

Wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 30-njy aprelde Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarif bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy.

Sönbetdeşligiň barşynda Türkmenistanyň we Eýranyň DIM-niň ýolbaşçylary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleri boýunça pikir alyşdylar hem-de koronawirus pandemiýasyna garşy durmak boýunça bilelikdäki işiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Bellenilişi ýaly, ýakyn wagtda ýurtlaryň ikisi-de ulaglar we ýükler türkmen-eýran serhedinden geçende epidemiologiýa nukdaý-nazaryndan howpsuzlyk maksady bilen ýokary derejede sanitar, fitosanitar we weterinar gözegçiligi üpjün etmek boýunça ähli zerur çäreleri görerler.

Şol günüň özünde wise-premýer, Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Reşit Meredow ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň orunbasary Dewid Heýl bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň esasy temalary ara alnyp maslahatlaşylanda taraplar iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasynda yzygiderli gatnaşyklara gyzyklanma bildirdiler.