milli goshun logo
Fotolar
Uçurymlar, ýollaryňyz ak bolsun!

Täze ýylyň şanyna baýramçylyk dabarasy

Bagtyýar türkmen ýaşlaryna döwlet sylaglary gowşuryldy

Ata Watanymyzyň goranmak kuwwaty şöhlelendirildi

Ýaşlar ýylyna bagyşlanan halkara ylmy-amaly maslahat we sergi öz işine başlady