17.01.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Fotolar
Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr

Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr
Welosipedli ýöriş – sagdynlygyň kepili

Welosipedli ýöriş – sagdynlygyň kepili Welosipedli ýöriş – sagdynlygyň kepili Welosipedli ýöriş – sagdynlygyň kepili
Her bir harby gullukçynyň ömründe ýatdan çykmajak waka

Her bir harby gullukçynyň ömründe ýatdan çykmajak waka Her bir harby gullukçynyň ömründe ýatdan çykmajak waka Her bir harby gullukçynyň ömründe ýatdan çykmajak waka Her bir harby gullukçynyň ömründe ýatdan çykmajak waka
Dabaraly harby ýörişiň kämil tehnikalary

Dabaraly harby ýörişiň kämil tehnikalary Dabaraly harby ýörişiň kämil tehnikalary Dabaraly harby ýörişiň kämil tehnikalary Dabaraly harby ýörişiň kämil tehnikalary Dabaraly harby ýörişiň kämil tehnikalary Dabaraly harby ýörişiň kämil tehnikalary Dabaraly harby ýörişiň kämil tehnikalary
Deprekçiler batalýony – dabaraly harby ýörişiň bezegi

Deprekçiler batalýony – dabaraly harby ýörişiň bezegi Deprekçiler batalýony – dabaraly harby ýörişiň bezegi