milli goshun logo
Habarlar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
06.07.2019

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
04.07.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň täze gurluşyklaryndaky işleriň barşy bilen tanyşdy
03.07.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Premýer-ministr Sindzo Abe hat iberdi
02.07.2019

Türkmenistanyň DIM-inde BMG-niň agentlikleriniň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirildi
02.07.2019

Ekologiýa taýdan arassa benziniň ilkinji tapgyry Owganystana ýetirildi
02.07.2019

Hormatly Prezidentimiziň kitaplarynyň dünýä derejesindäki meşhurlygy artýar
01.07.2019

Aşgabatda birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanyp halkara media forum geçirildi
01.07.2019

Lebap welaýatynyň merkezinde ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasy boldy
29.06.2019

Daşoguz welaýatynda ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berildi
29.06.2019