milli goshun logo
Harby Bilim
Uçurymlar, ýollaryňyz ak bolsun!
25.05.2024

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň ýokary hünär okuwyna 2024-2025-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň TERTIBI
06.02.2024

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine 2024-2025-nji okuw ýylyna okuwa kabul etmegiň TERTIBI
01.02.2024

Ata Watanymyzyň goranmak kuwwaty şöhlelendirildi
27.12.2023

Ýaşlar ýylyna bagyşlanan halkara ylmy-amaly maslahat we sergi öz işine başlady
27.12.2023

«Soňky jaň» dabarasy geçirildi
25.05.2023

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutyna okuwa çagyrýarys
21.02.2023

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebine okuwa çagyrýarys
21.02.2023

BILIMLI HÜNÄRMENLER – ÝAGTY GELJEGIŇ KEPILI
21.08.2022

Esger ýoldaşymyzyň döredijilik üstünligi
17.06.2022