milli goshun logo
Harby Bilim
Harby institutdan ders bäsleşiginde ýeňiş gazanan harby talyplara gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy
13.01.2020

Harby talyplar üçin gyşky hasap-synag döwri başlandy
08.01.2020

Harby talyplaryň ders bäsleşigindäki üstünlikleri
24.12.2019

Harby talyplaryň arasynda kitap okamak bäsleşiginiň jemi jemlenildi
23.12.2019

Harby talyplar Ýaragly Güýçlerimiziň sanly ulgama geçmegine goşant goşýarlar
20.12.2019

Bitaraplyk ýörelgämiz – Dünýä nusga göreldämiz
11.12.2019

«Baky Bitaraplyk – köňül joşgunym» atly şygryýet bäsleşigi jemlenildi
09.12.2019

«Ýylyň harby psihology» bäsleşiginiň jemi jemlendi
07.12.2019

Ýaş watançylaryň mekdep taslamalarynyň ilkinji sergisi
06.12.2019

Harby institutyň wekilleri «Ýaş alymlar – telekommunikasiýa ulgamynda» atly bäsleşigiň ýeňijileri
01.12.2019