milli goshun logo
Harby Bilim
Bitaraplyk ýörelgämiz – Dünýä nusga göreldämiz
11.12.2019

«Baky Bitaraplyk – köňül joşgunym» atly şygryýet bäsleşigi jemlenildi
09.12.2019

«Ýylyň harby psihology» bäsleşiginiň jemi jemlendi
07.12.2019

Ýaş watançylaryň mekdep taslamalarynyň ilkinji sergisi
06.12.2019

Harby institutyň wekilleri «Ýaş alymlar – telekommunikasiýa ulgamynda» atly bäsleşigiň ýeňijileri
01.12.2019

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde nobatdaky okuw möwsümi üstünlikli tamamlandy
29.11.2019

Milli goşunymyzyň ýaş esgerleri sürüjilik okuw sapaklaryna gatnaşýarlar
23.11.2019

Harby bilimiň maksady – ähli tarapdan kämil watançylary terbiýelemek
21.11.2019

Geljekki serkerdelere halasgärleriň türgenleşiklerini öwretdiler
07.11.2019

Harby talyplygyň bosagasynda
02.09.2019