milli goshun logo
Harby Bilim
Harby uçurymlar serkerdelik ýoluna gadam goýdular
12.06.2021

Mekdep durmuşyndan – durmuş mekdebine gadam
26.05.2021

Täze okuw ýyly — täze üstünlikleriň badalgasy
01.09.2020

Harby uçurymlaryň ilkinji serkerdelik gadamlary «Halk hakydasyndan» başlandy
13.06.2020

«Soňky jaň» – täze üstünliklere badalga
25.05.2020

Ýaşlar üns merkezinde
25.05.2020

Psihologiki kämillik – çuňňur bilimiň gözbaşy
25.05.2020

Bilimli nesil – bagtly geljek
25.05.2020

Ýaşlary harby bilime höweslendirýän çäreler
01.04.2020

Harby bilim okuwçylary döredijilige ruhlandyrýar
01.04.2020