milli goshun logo
Harby Bilim
«Soňky jaň» dabarasy geçirildi
25.05.2023

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebine okuwa çagyrýarys
21.02.2023

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutyna okuwa çagyrýarys
21.02.2023

BILIMLI HÜNÄRMENLER – ÝAGTY GELJEGIŇ KEPILI
21.08.2022

Esger ýoldaşymyzyň döredijilik üstünligi
17.06.2022

Ýaş harbylaryň ylmy üstünligi
12.06.2022

«Ýurda gulluk biziň asyl kesbimiz»
11.06.2022

«Soňky jaň» dabarasy geçirildi
25.05.2022

Täze möwsüm – täze gadamlar
01.09.2021

Harby ylymlara aýgytly ädim
12.06.2021