milli goshun logo
Habarlar
Milli Liderimiz işewür bilen duşuşdy
28.06.2024

Milli Liderimiz Türkiýe Respublikasynyň milli goranmak ministri bilen duşuşdy
27.06.2024

Mähirli gutlag
27.06.2024

Hormatly Prezidentimiz Türkiýe Respublikasynyň milli goranmak ministrini kabul etdi
27.06.2024

Şa serpaýyna mynasyp bolan esger
27.06.2024

«Dokmaçylar» medeni merkezi açyldy
26.06.2024

Türkmen-pakistan gatnaşyklarynyň möhüm sahypasy
26.06.2024

Özara bähbitli hyzmatdaşlygy dabaralandyran duşuşyk
26.06.2024

Gahryman Arkadagymyz Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumynyň işi bilen tanyşdy
25.06.2024

Sanly ulgam arkaly iş maslahaty
25.06.2024