milli goshun logo
Harby özgertmeler
Watan gahrymanlaryna baky hormat!
27.01.2023

Ýaragly Güýçlerimiziň binýady pugtalandyrylýar
26.01.2023

Türkmenistanyň mekdepleriniň uçurymlarynyň harby gulluga çagyryş möhletiniň yza süýşürilmegine hukugy bar
01.12.2022

Bilelikdäki harby-meýdan türgenleşigi geçirildi
25.10.2022

WATANYŇ WEPALY GERÇEKLERI SYLAGLANDYLAR
28.09.2022

GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ DEŇIZ ÇÄKLERINIŇ YGTYBARLY GALKANY
27.09.2022

ASUDA ASMANYMYZYŇ DEMIR BÜRGÜTLERI
27.09.2022

HARBY GULLUKÇYLARYŇ BAÝRAMÇYLYK SOWGATLARY
27.09.2022

WATANYMYZYŇ KUWWATYNY ALAMATLANDYRÝAN DABARA
27.09.2022

AT ÝIGIDIŇ MYRADYDYR
27.09.2022