milli goshun logo
Sport
Türkmen pälwanlarynyň iki medaly
09.07.2019

Ýeňil atletikaçylarymyzyň halkara üstünligi
08.07.2019

Türgenlerimiz ýylyň birinji ýarymynda halkara ýaryşlarda jemi 166 medala mynasyp boldular
06.07.2019

Bütindünýä uniwersiadanyň açylyşy
04.07.2019

Türkmen türgenleri Bütindünýä uniwersiada gatnaşmaga taýýar
04.07.2019

Harby türgenler – Türkmenistanyň milli basketbol ligasynyň ýeňijileri
18.06.2019

Türkmen agyr atletikaçysynyň bürünç medaly
04.06.2019

2021-nji ýylda Aşgabatda trek welosporty boýunça dünýä çempionaty geçiriler
04.06.2019

Welosiped sürüjiler täze dünýä rekordyny goýdy
04.06.2019

Türkmenistan Bütindünýä welosiped gününi belläp geçýär
03.06.2019