milli goshun logo
Sport
Halkara ýaryşyň ilkinji gününiň netijeleri
15.04.2024

«Galkan» ilkinji duşuşykda ýeňiş gazandy
15.04.2024

Ýurdumyzda hokkeý boýunça halkara ýaryşyň açylyş dabarasy boldy
15.04.2024

Hokkeý boýunça halkara ýaryşda çykyş etjek toparlar
15.04.2024

Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni bellenildi
08.04.2024

Türkmen türgenleriniň taekwondo boýunça halkara ýaryşdaky üstünligi
06.03.2024

Harby talyplaryň sport älemindäki üstünligi
28.02.2024

Türkmenistanly samboçylaryň üstünligi
16.02.2024

Türkmenistanly agyr atletikaçylaryň Aziýa çempionatyndaky üstünlikleri
14.02.2024

«Arkadag» topary Türkiýede täze möwsüme taýýarlanýar
02.02.2024