milli goshun logo
Sport
Gran Pri ýaryşyndan altyn medal
28.05.2019

«Grand Pri Pariž» ýaryşynda sambo boýunça ussatlaryň üstünlikli çykyşy
27.05.2019

Çagalar futbol festiwaly geçiriler
15.05.2019

Harby türgenler «Wuhan 2019-a» taýýarlanýarlar
03.05.2019

«Milli goşunyň» basketboldaky üstünligi
24.04.2019

Döwletjan Ýagşymyradow samboçylarymyz bilen duşuşdy
08.04.2019

Türkmen sportumyz dünýäň naýbaşy
05.04.2019

Türkmenistanly türgenleriň BAE-de geçirilen Ýörite Olimpiadada gazanan üstünlikleri
26.03.2019

Harby türgeniň gatnaşan ýaryşyndan 12 medal
25.03.2019

Aziýa çempionatyndan iki kümüş
25.03.2019