06.12.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Tehnologiýa
Kos­mo­nawt bol­mak üçin ar­za ber­di­ler
23.04.2018
Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň dört müň­den gow­rak ra­ýa­ty ýur­duň il­kin­ji kos­mo­nawt­la­ry bol­mak is­le­gi­ni mä­lim et­di­ler. Bu ba­ra­da BAE-niň «Mo­ham­med bin Ras­hid Space Cent­re» kos­mos mer­ke­zi­ne sal­gy­la­nyp, «Na­tio­nal» n... Dowamyny oka

Durulygy 120 megapiksel
10.03.2018
El te­le­fon­la­ry­nyň we beý­le­ki elekt­ron en­jam­la­ry­nyň su­ra­ta dü­şü­rip bil­me­gi köp wagt­dan bä­ri fo­to­en­jam ön­dür­ýän kom­pa­ni­ýa­la­ryň tä­ze­çil­lik tap­mak­la­ry­na iter­gi be­rip­di. Bu ugur­da öň­de­li­gi eýe­le­ýän kom­pa­n... Dowamyny oka

Maglumat giňişliginde töwekgelçilikler
31.01.2018
Maglumat – bu ähli döwürlerdäki harby hereketlerde garşydaşyň serkerdelerine, goşunlaryna we ilatyna täsir etmek maksady bilen işjeň ulanylan iň netijeli gurallaryň biri. Maglumaty dürli görnüşde we usulda ulanmak arkaly, garşy tarapyň hyzmatdaşl... Dowamyny oka