milli goshun logo
Tehnologiýa
Täze lybas söweşijilik ukyby artdyrar
24.02.2019

Täze sowutlanan tiz kömek awtoulagy
07.02.2019

Minalara çydamly täze awtoulag
17.01.2019

Özi hereket edýän gaubisa
17.01.2019

Signallary kesiji söweş enjamy
05.01.2019

Deňiz pyýadaçylary üçin täze harby-taktiki tehnika
28.11.2018

Läheňden ylham alynan suwasty gämi
28.11.2018

Gämä garşy goranyş raketasynyň täze nesli
30.10.2018

Täze başgap tizligi 500 m/s bolan jisimlerden gorar
30.10.2018

Has ýeňil we goragly
09.10.2018