milli goshun logo
Tehnologiýa
Elektromagnetik germewli ýarag
25.10.2019

«Raytheon» kompaniýasynyň kämilleşdirilen lazer ýarag ulgamy
19.08.2019

Off-road taktiki tehnikasynyň täze nesli
16.08.2019

ZALA Aero kompaniýasynyň täze partlaýjy ýaragy
25.07.2019

Täzeçe işlenilen hüjüm ýaragy
01.07.2019

Takyklygy ýokary bolan ýüz tanaýjy tehnologiýa
27.05.2019

Uzak wagtlap uçuş ukyply dron
27.05.2019

Ähli meýdan şertlerinde özbaşdak hereket edýän harby ulag
23.05.2019

Raketa daşaýjy uçarmansyz uçar
05.03.2019

Gorag üçin has ýiti gözler
26.02.2019