milli goshun logo
Habarlar
Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy
26.02.2019

Koreýa Respublikasyna bolan gulluk iş saparynyň netijeleri
26.02.2019

Lebap welaýatynda döwrebap şäherçeler gurlar
26.02.2019

Buharest uniwersitetiniň wekiliýetiniň sapary
26.02.2019

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi
26.02.2019

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Golf klubyna bardy
25.02.2019

2019-njy ýylda aspirantura kabul ediljek aspirantlaryň sany tassyklandy
23.02.2019

Kerki şäherinde howa menzili gurlar
23.02.2019

Döwürleýin metbugatyň elektron görnüşleri döredilýär
23.02.2019

Aziýa – Ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk ösdürilýär
23.02.2019