milli goshun logo
Harby özgertmeler
Ahalda çagyryş möwsümiň ýokary depgini
21.05.2019

Çagyryş boýunça harby gullugyň 2 ýylynyň hünär mümkinçilikleri
20.05.2019

Ýaş esgerler Ýaragly Güýçlerimiziň hataryny doldurýar
14.05.2019

Türkmen esgerleriniň durmuşyndan bir gün
13.05.2019

Beýik Watançylyk urşunyň gahrymanlaryna bagyşlanan dabara
09.05.2019

Milli gahrymanlarymyzy hatyralap
09.05.2019

Ýaş watançylar uruş weteranlaryny gutladylar
09.05.2019

Ýeňşiň 74-nji ýyllygy mynasybetli dabaralar
07.05.2019

Ýaş nesiller ata-babalarymyzyň edermenlikleri bilen tanyşdylar
07.05.2019

Lebapda çagyryş möwsüminiň gyzgalaňy
06.05.2019