12.12.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Okuw kurslary
Täsirli geçen okuw sapagy
11.12.2021
Jemgyýetiň ynsanperwerlik işiniň esasynda Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti ilata adatdan daşary ýagdaýlarda kömek bermek, saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik maksatnamalaryny durmuşa geçirmek ýaly netijeli işleri amala aşyrýar. Bu gu... Dowamyny oka

Okuw sapaklary geçirildi
08.12.2021
Ýakynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň welaýat we Aşgabat şäher raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirlikleriniň okuw kurslarynda 2021-nji ýylyň okuw möwsüminde degişli meýilnama esasynda, bilim edaralarynyň raýat goranyşy we adatdan da... Dowamyny oka

Jemgyýetde iň gymmatly hazyna – adamdyr!
17.11.2021
    Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça müdirliklerinde okuw kurslary geçirilýär. Türkmenistanyň Goranmak ministrligi tarapyndan tassyklanylan «Raýat gora... Dowamyny oka