02.07.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Okuw kurslary
Jemgyýetde iň gymmatly hazyna – adamdyr!
17.11.2021
    Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça müdirliklerinde okuw kurslary geçirilýär. Türkmenistanyň Goranmak ministrligi tarapyndan tassyklanylan «Raýat gora... Dowamyny oka