milli goshun logo
Sport
Türkmen agyr atletikaçylary Aziýa çempionatynda şowly badalga aldylar
25.04.2018

Türkmenistan Halkara harby sport geňeşiniň agzasy boldy
25.04.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli olimpiýa komitetiniň baştutanlygyna gaýtadan saýlanyldy
23.04.2018

Bütindünýä welosiped güni
14.04.2018

Türkmen kikboksçylarynyň gazanan bäş medaly
10.04.2018

Türkmenistanyň ýygyndy topary AFK-nyň final bölegine çykdy
29.03.2018

Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge ygtyýar berildi
26.03.2018

Ildeşlerimiz halkara ýaryşlarda on ýedi medala eýe boldular
26.03.2018

AFK-nyň Kubogynyň “D” toparynyň ikinji oýunlary tamamlandy
15.03.2018

Marokkodaky turnirde dzýudoçylaryň ýene bir medaly
13.03.2018