milli goshun logo
Fotolar
Watan goragçylarynyň baýramçylyk sowgady

WATANYŇ WEPALY GERÇEKLERI SYLAGLANDYLAR

HARBY GULLUKÇYLARYŇ BAÝRAMÇYLYK SOWGATLARY

ASUDA ASMANYMYZYŇ DEMIR BÜRGÜTLERI

GURYÝER GOŞUNLARYNYŇ TEHNIKI KUWWATYNYŇ ŞÖHLELENMESI