milli goshun logo
Fotolar
Her bir harby gullukçynyň ömründe ýatdan çykmajak waka

Dabaraly harby ýörişiň kämil tehnikalary

Deprekçiler batalýony – dabaraly harby ýörişiň bezegi

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 29 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýöriş geçirildi

Täze okuw ýyly — täze üstünlikleriň badalgasy