milli goshun logo
Fotolar
Ýaşlar baýragynyň eýeleri

Harby gullukçylary sylaglaýyş dabaralary geçirildi

Deňizçilerimiz göni ýaýlymda

Täze harby tehnikalar harby ýörişde ilkinji gezek

Harby ýöriş – Garaşsyzlygyň gadyrly dessury