milli goshun logo
Fotolar
WATAN GORAGY – IŇ MUKADDES MERTEBE

WATANYMYZYŇ KUWWATYNY ALAMATLANDYRÝAN DABARA

PEDERLERIMIZIŇ YNSANPERWER ÝÖRELGELERI MYNASYP DOWAM ETDIRILÝÄR

HARBY GULLUKÇYLAR ÝÜREK JOŞGUNYNY BEÝAN ETDILER

«Soňky jaň» dabarasy geçirildi