milli goshun logo
Fotolar
Ýeňşiň esgerlerine bagyşlanýar...

Harby kasamy kabul eden harby gullukçylar – ýurdumyzyň konstitusion gurluşynyň mizemez daýanjy

Harby uçurymlaryň ilkinji serkerdelik gadamlary «Halk hakydasyndan» başlandy

Lebap welaýatynda harby gulluga ugratmak dabaralary

«Soňky jaň» – täze üstünliklere badalga