milli goshun logo
Fotolar
Bagtly geljek üçin göreşenlere tagzym

Watanyň wepaly ogly kalplarymyzda ebedilik ýaşar

Taryhy wakalaryň şanyna

Sport we bedenterbiýe endikleri merdana Watan goragçylarymyzyň hemrasydyr

Welosipedli ýöriş – sagdynlygyň kepili