milli goshun logo
Raýat Goranyşy
ÝAŞ NESILE KÄMIL BILIM
03.04.2023

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI
03.04.2023

DUŞUŞYK-ÝYGNAGY GEÇIRILDI
02.03.2023

Wagyz-nesihat çäresi geçirildi
31.01.2022

Ýaşlar biziň geljegimizdir
31.01.2022