15.08.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bildirişi
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bildirişi
14.07.2020 297 Habarlar

Şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 21 göterim artmagy bilen baglanyşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin, köçelerde we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde bolýan wagtyňyz agyz-burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýäris.

Saglygyňyzy goraň — agyz-burun örtüklerini ulanyň!