19.01.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmen-hindi söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeýär
Türkmen-hindi söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeýär
28.11.2020 169 Habarlar

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň we onuň kärhanalarynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinň hem-de Söwda-senagat edarasynyň düzümleriniň hünärmenleriniň we Hindistan Respublikasynyň Söwda-senagat edarasynyň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly işewür duşuşyk geçirildi.

Duşuşyga şeýle hem Hindistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Widhu Pithambaran Nair hem-de Hindistanyň iri kompaniýalarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Gepleşikleriň esasy meselesi iki ýurduň söwda-ykdysady gatnaşyklaryny, ilkinji nobatda, ýeňil senagat ulgamynda, dokma we deri önümlerini ibermek babatda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň usullary we gurallary bilen baglanyşykly boldy.