16.09.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň DIM-de Ýaponiýanyň ilçisi bilen duşuşyk geçirildi
Türkmenistanyň DIM-de Ýaponiýanyň ilçisi bilen duşuşyk geçirildi
27.08.2021 67 Habarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Hiroýuki Ýamamoto bilen duşuşygy geçirildi.

Işjeň söhbetdeşligiň barşynda diplomatlar ikitaraplaýyn türkmen-ýapon özara hereketletiniň meseleleriniň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Bu ugurda, şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Tokio şäherine bolan saparynyň dowamynda gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine aýratyn üns berildi.

Mälim bolşy ýaly, iýuldaky saparyň barşynda gol çekilen ikitaraplaýyn resminamalar taraplaryň bank-maliýe, ulag hem-de ýol tehnikasy ulgamlaryndaky özara hereketletini öz içine alýandyr.