09.08.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türgenlerimiz ýylyň birinji ýarymynda halkara ýaryşlarda jemi 166 medala mynasyp boldular
Türgenlerimiz ýylyň birinji ýarymynda halkara ýaryşlarda jemi 166 medala mynasyp boldular
06.07.2019 582 Sport

2019-njy ýylyň birinji ýarymynda ýurdumyzda içerki ýaryşlaryň jemi 95-si we köpçülikleýin sport çäreleriniň 40-sy guraldy. Türgenlerimiz halkara sport ýaryşlarynyň 82-sine, şol sanda dünýä çempionatlarynyň 8-sine, Aziýa çempionatlarynyň 17-sine, halkara ýaryşlarynyň 57-sine gatnaşyp, jemi 166 medala (63 altyn, 52 kümüş we 51 bürünç) mynasyp boldular.