17.02.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Ýurdumyzda geçirilýän ähli baýramçylyklar öz milli önümlerimiz bilen üpjün ediler
Ýurdumyzda geçirilýän ähli baýramçylyklar öz milli önümlerimiz bilen üpjün ediler
08.02.2020 97 Habarlar

7-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, şu ýyl ýurdumyzda öndürilýän ähli önümleriň «Türkmenistan–Bitaraplygyň mekany» diýen haryt nyşanynyň bolmalydygyny, Diýarymyzda geçirilýän ähli banketleriň we baýramçylyk kabul edişlikleriniň diňe öz milli önümlerimiz bilen üpjün edilmelidigini nygtady.

Biz indi geçirýän çärelerimizi ýurdumyzda öndürilen ähli zerur azyk önümleri bilen üpjün edip bilýän ösüş derejesine ýetdik diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.