15.08.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň wekiliýeti BSG-na döwletleriň goşulmagy meseleleri boýunça onlaýn seminara gatnaşdy
Türkmenistanyň wekiliýeti BSG-na döwletleriň goşulmagy meseleleri boýunça onlaýn seminara gatnaşdy
02.07.2020 153 Habarlar

1-nji iýulda Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) “Fokusda goşulmak: Ýewraziýa” atly onlaýn seminaryň bäşinji mejlisi geçirildi. Bu mejlisde ýurdumyza Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew wekilçilik etdi.

Daşary işler ministriniň orunbasary Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna synçy hökmünde goşulmak baradaky pozisiýasyny görkezdi we bu meseläni öwrenmek üçin ýurtda ýerine ýetirilen uly taýýarlyk işleri barada maglumat berip, üç möhüm ugry belläp geçdi. Bütindünýä Söwda Guramasyna synçy hökmünde gatnaşmak, Türkmenistanyň halkara ykdysady gurluşlaryna goşulmagyna, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmegine, maýadarlar we söwda hyzmatdaşlary üçin kepillikleri we aç-açanlygy üpjün eder, şeýle hem ýurduň täjirçilik meselelerinde pozisiýasyny güýçlendirer.

Şeýle hem taraplar, geljekki hyzmatdaşlyk boýunça meseleleriň birnäçesiniň hataryna seredip, Bütindünýä Söwda Guramasyna goşulmagyň tertibi baradaky meseleler boýunça tekliplerini hem-de garaýyşlaryny beýan etdiler.