02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi gysga möhletli okuwlara kabul edýär
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi gysga möhletli okuwlara kabul edýär
10.10.2017 1957 Harby özgertmeler

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi gysga möhletli okuwlara kabul edýär:
– Çagalar üçin iňlis dili (6 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)
– Şekillendiriş sungaty (5 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)
– Dünýä halklarynyň tanslary we bal hem-de (döwrebap tanslar) (5 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)
– Saz gurnagy (fortepiano) (6 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)
– Saz gurnagy (solfedžio) (6 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)
– Örüm örmek (7 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)
– Tikinçi-biçimçi (14 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)

Habarlaşmak üçin şu belgilere jaň ediň: 40-59-59; 40-59-44.