09.08.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Şitilhana hojalyklaryna – öňdebaryjy tehnologiýalar
Şitilhana hojalyklaryna – öňdebaryjy tehnologiýalar
05.06.2021 439 Habarlar

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzalary şitilhana hojalyklaryny ösdürmäge bagyşlanan onlaýn konferensiýa geçirip, türk kärdeşleri bilen pikir alyşdylar.

Türk telekeçileriniň bu pudakda uzak möhletli iş hyzmatdaşy hökmünde türkmen telekeçilerini saýlap tutmagy tötänden däl. Türkiýe şitilhana hojalyklarynyň meýdany boýunça Ýewropada Niderlandlardan soň ikinji orny eýeleýär. Şitilhana hojalyklary bu ýurduň 81 welaýatyndan 71-inde giňden ýaýbaňlanandyr. Öndürilýän önümiň mukdary we möçberi boýunça oba hojalyk sektorynyň 90%-den gowragyny şitilhana hojalyklary tutýan Antalýa, Izmir, Mugla, Aýdyn we Adana welaýatlary başky orunlary eýeleýärler.