18.01.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Russiýanyň «TRANSOÝL — Terminal» kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly gepleşikler geçirildi
Russiýanyň «TRANSOÝL — Terminal» kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly gepleşikler geçirildi
01.05.2020 146 Habarlar

30-njy aprelde Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginde sanly wideoaragatnaşyk arkaly Russiýanyň «TRANSOÝL — Terminal» kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan onlaýn duşuşygyna ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri hem gatnaşdylar.

Russiýanyň işewürliginiň wekilleri türkmen kärdeşlerini demir ýol, awtomobil we suw ulaglaryndan ösümlik ýaglaryny kabul etmek hem-de ugratmak, şolary saklamak üçin ýöriteleşdirilen terminala eýe bolan kompaniýanyň mümkinçilikleri bilen tanyşdyrdylar. Bu terminal Narimanow şäheriniň golaýynda, Wolga derýasynyň sag kenarynda ýerleşýär.