16.09.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Migrasiýa boýunça halkara guramasy Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri üçin trening geçirdi
Migrasiýa boýunça halkara guramasy Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri üçin trening geçirdi
02.05.2021 267 Habarlar

2020-2022-nji ýyllarda adam söwdasyna garşy göreş boýunça Türkmenistanyň hereketleriniň milli Meýilnamasyny (HMM) durmuşa geçirmegiň çäklerinde MHG-nyň Türkmenistandaky Missiýasy jemgyýetçilik guramalary we assosiasiýalary üçin onlaýn-trening geçirdi. Seminara Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň we Gyzyl Ýarym aý Milli Jemgyýetiniň, şeýle hem «Ynam», «Ýeňme», «Maşgala» we beýleki jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleri gatnaşdylar.

«Merkezi Aziýada we Russiýa Federasiýasynda COVID-19 pandemiýasynyň ykdysady netijeleriniň migrantlara we toparlara täsirini peseltmek» sebit taslamasynyň çäklerinde geçirilen webinar jemgyýetçilik guramalarynyň adam söwdasyna garşy göreşde eýeleýän ornuny, şeýle hem 2020-2022-nji ýyllarda adam söwdasyna garşy göreş boýunça Türkmenistanyň hereketlertiniň ikinji milli Meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşmagy maksat edindi.