06.12.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy
17.11.2021 73 Habarlar

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Şweýsariýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystan Yslam Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen ýangyç mazutyny, uçar hem-de yşyk kerosinini, gidroarassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar.

Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Şweýsariýa Konfederasiýasynyň, Özbegistan Respublikasynyň işewür toparlarynyň wekilleri el halylaryny, float aýnasyny satyn aldylar. Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 29 million 543 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Birleşen Arap Emirlikleriniň telekeçileri bahasy 19 müň manatlykdan gowrak bolan el halylaryny satyn aldylar.

Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin bahasy 30 million 625 müň manatlykdan gowrak bolan «Türkmenhimiýa» döwlet konserninde öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietileni, şeýle-de el halylaryny, pagta süýümini satyn aldylar.