milli goshun logo
Fotolar
Mertler Watany beýgeldýär

«Enä tagzym – mukaddeslige tagzym»

Söweşjeň baýdak milli goşunyň ykrarnamasy