09.05.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Fotolar
Birkemsiz gullugyň mynasyp serpaýy

Birkemsiz gullugyň mynasyp serpaýy Birkemsiz gullugyň mynasyp serpaýy Birkemsiz gullugyň mynasyp serpaýy Birkemsiz gullugyň mynasyp serpaýy Birkemsiz gullugyň mynasyp serpaýy Birkemsiz gullugyň mynasyp serpaýy Birkemsiz gullugyň mynasyp serpaýy Birkemsiz gullugyň mynasyp serpaýy Birkemsiz gullugyň mynasyp serpaýy Birkemsiz gullugyň mynasyp serpaýy
Watan toýy täze jaýda

Watan toýy täze jaýda Watan toýy täze jaýda Watan toýy täze jaýda Watan toýy täze jaýda Watan toýy täze jaýda Watan toýy täze jaýda Watan toýy täze jaýda
Mergenleriň ukyp-başarnygy kämilleşdirilýär

Mergenleriň ukyp-başarnygy kämilleşdirilýär Mergenleriň ukyp-başarnygy kämilleşdirilýär Mergenleriň ukyp-başarnygy kämilleşdirilýär Mergenleriň ukyp-başarnygy kämilleşdirilýär Mergenleriň ukyp-başarnygy kämilleşdirilýär Mergenleriň ukyp-başarnygy kämilleşdirilýär Mergenleriň ukyp-başarnygy kämilleşdirilýär Mergenleriň ukyp-başarnygy kämilleşdirilýär
Watana wepaly bolmak — ata-babalarymyzyň mukaddes wesýeti

Watana wepaly bolmak — ata-babalarymyzyň mukaddes wesýeti Watana wepaly bolmak — ata-babalarymyzyň mukaddes wesýeti Watana wepaly bolmak — ata-babalarymyzyň mukaddes wesýeti Watana wepaly bolmak — ata-babalarymyzyň mukaddes wesýeti Watana wepaly bolmak — ata-babalarymyzyň mukaddes wesýeti Watana wepaly bolmak — ata-babalarymyzyň mukaddes wesýeti
Gerçekligiň mekdebini geçenler

Gerçekligiň mekdebini geçenler Gerçekligiň mekdebini geçenler Gerçekligiň mekdebini geçenler Gerçekligiň mekdebini geçenler Gerçekligiň mekdebini geçenler Gerçekligiň mekdebini geçenler Gerçekligiň mekdebini geçenler Gerçekligiň mekdebini geçenler Gerçekligiň mekdebini geçenler Gerçekligiň mekdebini geçenler Gerçekligiň mekdebini geçenler Gerçekligiň mekdebini geçenler