18.09.2018
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi gysga möhletli okuwlara kabul edýär

10.10.2017 11:10 / Harby durmuş /
434

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi gysga möhletli okuwlara kabul edýär:
– Çagalar üçin iňlis dili (6 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)
– Şekillendiriş sungaty (5 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)
– Dünýä halklarynyň tanslary we bal hem-de (döwrebap tanslar) (5 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)
– Saz gurnagy (fortepiano) (6 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)
– Saz gurnagy (solfedžio) (6 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)
– Örüm örmek (7 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)
– Tikinçi-biçimçi (14 ýaşdan we ondan ýokary ýaşlylar)

Habarlaşmak üçin şu belgilere jaň ediň: 40-59-59; 40-59-44.