19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistan temmäkä garşy göreşde dünýä lideri
Türkmenistan temmäkä garşy göreşde dünýä lideri
10.04.2019 64 Habarlar

9-njy aprelda paýtagtymyzdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebitiniň «Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek» atly ýokary derejeli halkara maslahaty geçirildi. Mejlisde çykyş eden bilermenleriň belleýşi ýaly, Türkmenistan çilim çekilmegine garşy göreşmekde öňdebaryjy ýurt hökmünde ykrar edildi.

Şeýlelikde, soňky bäş ýylyň içinde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gören çäreleriniň netijesinde, ilatyň arasynda çilim çekilmegi 2,5 esse azaldy. Şeýle hem alkogolly içgileriň içilmeginiň derejesi boýunça oňyn ösüş göze ilýär — bu ýagdaý 2013-nji ýyldan bäri iki esse peseldi.

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.