19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Täze sowutlanan tiz kömek awtoulagy
Täze sowutlanan tiz kömek awtoulagy
07.02.2019 427 Tehnologiýa

Öňdebaryjy tehnika brendlerini öndürýän «REV Ambulance Group» kompaniýasy özüniň ilkinji ballistik goragly tiz kömek awtoulagy bilen tanyşdyrdy.

«The REV Guardian» atly sowutlanan tiz kömek awtoulagy, howply ýagdaýlara ilkinji sezewar bolanlary halas etmek maksady bilen işlenip düzülen tehnikadyr. Bu bolsa ýaralananlary ballistik howplardan dolulygyna goraýar. Tehnikada ýerleşdirilen ballistik gursakça we başgap bolsa, döşi we kelläni goraýar. Awtoulagda oturdylan aýnalar hem ballistik goraglydyr.

«Sowutlanan harby tehnika meňzemeýän, aýratynlyklary hemişeki tiz kömek awtoulaglary ýaly, howp dörän ýagdaýynda ýaralananlary ýokary derejede howpsuzlyk bilen üpjün edýän bu tehnika dünýä bazarynda talap artar» diýip, kompaniýanyň ýolbaşçysy belleýär.

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.