25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Täze lybas söweşijilik ukyby artdyrar
Täze lybas söweşijilik ukyby artdyrar
24.02.2019 299 Tehnologiýa

Täze bukujy lybas geljekde tehnikalary we esgerleri daş-töweregi bilen has gowy utgaşdyrar. Elektrikli induktirlenen material bilen örtülen lybas daş-töweregiň reňkine görä üýtgeýär.

Häzirki bar bolan nikaplaýjy lybas görnüşleriniň nikaplamak aýratynlyklaryny daş-töwerege görä üýtgemeýär. Mysal üçin, garda nikaplamak üçin niýetlenen ak lybaslar ýa-da çägeli ýerlerde gizlenmek üçin niýetlenen çägesöw lybaslar tokaýda ýaşyl reňke öwrülmeýär. Innowasion material nikaplamagy täze aýratynlyklar bilen üpjün edýär. Täze materialy lybaslarda, ýaraglarda we harby ekipajlarda ulanyp bolýar. Onuň ulanylyşy örän aňsat bolup, adaty boýaglar ýaly boýalýar.

Täze material «Ruselectronics» we «TSNIITOCHMASH» kompaniýalary tarapyndan işlenip düzüldi.

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.