25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Oleg Kononenko kosmosa uçdy
Oleg Kononenko kosmosa uçdy
18.12.2018 279 Habarlar

1964-nji ýylyň 21-nji iýunynda Türkmenabat şäherinde doglan russiýaly kosmonawt Oleg Kononenko kosmosa dördünji uçuşyny amala aşyrýar. «Союз МС-11» älem gämisinde uçuşy ýerine ýetirýän toparyň düzüminde onuň serkerdesinden başga-da, kanadaly astronawt Dawid San-Žak we amerikaly Enn Şarlott Makkleýn dagy bar.

Ýeri gelende bellesek, hormatly Prezidentimiz 2009-njy ýylda Kononenkony «Prezidentiň Ýyldyzy» ordeni bilen sylaglapdy. 

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.