19.04.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Minalara çydamly täze awtoulag
Minalara çydamly täze awtoulag
17.01.2019 528 Tehnologiýa

    «BAIC» kompaniýasy özüniň minalara çydamly täze awtoulagy bilen tanyşdyrdy. B100J kysymly 4×4 çekijilikli sowutlanan awtoulagyň esasy aýratynlyklary ýokary goraglylygy, çaltlygy we harby gullukçylary daşamak üçin amatlylygydyr. Tehnikanyň öz agramy 11 tonna, ýük göterijilik mukdary bolsa 3 tonna barabardyr. Onuň uzynlygy 6,3 metr, boýy hem-de ini bolsa 2,4 metre deňdir. Bu harby tehnikanyň öň tarapky aýnalary ok geçirmeýär. Awtoulagyň her tarapynda bir kiçijek gapysy bar we onuň jemi 10 sany adamy daşamaga mümkinçiligi bar.

    Bulardan başga-da, tehnika 6 tizlik geçirijiligi bilen hereket edip, iň ýokary tizligi 120 km/sag-dyr. Ulagyň minalara çydamly esasy aýratynlygy bolsa, partlama garşy ýörite maddalar bilen doldurylan 160 litrlik ýag gabynyň barlygydyr.

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.