21.05.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Hususy ulgamyň 11 ýyllygyna bagyşlanan sergi şu gün başlaýar
Hususy ulgamyň 11 ýyllygyna bagyşlanan sergi şu gün başlaýar
16.03.2019 95 Habarlar

16-17-nji mart aralygynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 11 ýyllygyna bagyşlanyp telekeçileriň öndüren önümleriniň sergi-ýarmarkasy geçiriler.

Sergä 188 sany türkmen firmasy gatnaşar we öz önümlerini sergilärler. Şolaryň 20-si sergä ilkinji gezek gatnaşyp, önümlerini tanatmak mümkinçiligine eýe boldular.